Montaż sprzętu AGD

Zajmujemy się montażem oraz transportem sprzętu AGD, m.in. kuchni gazowych, kuchni elektrycznych, płyt indykcyjnych, pralek, zmywarek, oraz lodówek. Podłączony przez naszą firmę sprzęt, będzie od razu gotowy do pracy. Przystosowujemy również kuchnie gazowe oraz płyty indukcyjne do zasilania gazem płynnym propan-butan.

Wymiana reduktorów, dysz oraz węży do gazu. Posiadamy w sprzedaży akcesoria potrzebne do montażu (reduktory, węże do gazu, zawory kulowe i inne).

Posiadamy wymagane uprawnienia w zakresie urządzeń i sieci gazowych na stanowisku eksploatacji oraz dozoru. Posiadamy również aktualne uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych wraz z pomiarami ochronnymi.

Montaż powinien być przeprowadzony przez osobę posiadającą do tego kwalifikacje oraz w warunkach odłączonego dopływu prądu elektrycznego. Montaż kuchni gazowej przez osobę nie posiadająca uprawnień w zakresie : Urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych w zakresie eksploatacji oraz dozoru skutkuje UTRATĄ GWARANCJI NA KUCHNIĘ GAZOWĄ.

Kuchenki gazowe należą do urządzeń gazowych typu A, czyli pobierających powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia i odprowadzające do niego spaliny. Zgodnie z polskimi przepisami kuchenki gazowe o mocy do 11 kW można montować w pomieszczeniach o minimalnej objętości 20 m3, posiadające co najmniej jedno otwierane okno i kratkę wentylacyjną.
– Kratka wentylacyjna powinna być usytuowana nie więcej niż 150 mm licząc od sufitu do górnej powierzchni otworów. Powierzchnia kratki lub kratek powinna wynosić ≥144 cm2.
– Odciągi miejscowe z kuchenek gazowych (okapy) powinny być zamontowane na minimalnej wysokości nad kuchenką rzędu 650mm (niektórzy producenci zalecają większą wartość 750mm, z uwagi na wygodę korzystania z okapu). Długość przewodu spalinowego od okapu do wlotu do kanału nie powinna przekraczać 2m.
– Minimalna odległość kuchenek od okien wynosi 0,5m. Przepis ten chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia przez podmuch z otwartego okna, lub w wyniku przewrócenia garnka na kuchni przez skrzydło okienne.
– Nie zaleca się instalować nad kuchniami gazowymi szafek wiszących z uwagi na niekorzystny wpływ temperatury i zakłócony przepływ spalin. Minimalna odległość w pionie powinna tutaj wynosić co najmniej 1,0m. Odległości od szafek dolnych przy kuchniach wolnostojących powinny wynosić minimum 20 mm.
– Na podejściu do kuchenek gazowych należy instalować zawór gazowy w odległości nie większej niż 1,0m od kuchenki i na wysokości nie mniejszej niż 0,7m od podłogi.
– Średnica podejścia gazowego pod kuchenkę gazową powinna wynosić 1/2″.

Przyłącze gazowe od zaworu do kuchenki może być wykonane przewodem elastycznym.
Najwięksi szefowie kuchni cenią gotowanie na gazie. W prywatnych domach ten sposób gotowania jest równie często wybierany. Konieczne jest wówczas doprowadzenie instalacji gazowej. W miejscu, gdzie doprowadzona jest sieć gazowa mamy możliwość korzystania z gazu ziemnego. W pozostałych przypadkach konieczne jest używanie gazu butlowego typu propan-butan. Trzeba przy tym pamiętać, iż gaz jest produktem wybuchowym i jego użytkowanie powinno być ukierunkowane na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Do instalacji należy używać jedynie specjalnie do tego celu przygotowanych materiałów i zawsze przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji danego urządzenia. W domowej instalacji gazowej wykorzystuje się gaz E, czyli gaz wysokometanowy dawniej oznaczany jako GZ50, Ls – (dawna nazwa GZ-35) gaz ziemny zaazotowany, Lw (dawna nazwa GZ-41.5) – gaz ziemny wysokometanowy oraz P (propan), B/P (propan-butan). Przy zakupie płyty gazowej warto również od razu pomyśleć o doborze węża. W tym celu konieczne jest zmierzenie potrzebnej długości, która równa jest odległości od instalacji do króćca przy płycie. Kuchenki gazowe posiadają dwa rodzaje elementów przyłączeniowych do instalacji gazowych – kuchenki z króćcem prostym wymagają przyłącza PBR z końcówką kolankową, a z króćcem kolanowym przyłącza PBR z końcówką prostą. W przypadku kuchni z piekarnikiem warto zastosować przyłącze PBR z końcówką długą.

Decydując się na użytkowanie instalacji gazowej koniecznie musimy zadbać o sprawnie działającą wentylację, która uchroni nas w razie wycieku gazu przed wybuchem lub pożarem. Trzeba również zapewnić cyrkulację powietrza wokół urządzenia. Aby zapewnić maksymalną stabilność płomienia i zmniejszyć zużycie gazu należy upewnić się, że dno naczyń nie wystają poza krawędź urządzenia (powinny być umieszczone centralnie nad palnikiem). Instalacja gazowa w kuchni opiera się na sieci rur, najczęściej miedzianych, stalowych bez szwu lub przewodowych ze szwem, które doprowadzają gaz do kuchenki lub z butli umieszczanej w niedalekim sąsiedztwie płyty grzewczej, z której jest czerpany gaz. Warto również pamiętać, że przepisy jednoznacznie zabraniają łączenia obu typów instalacji gazowej w jednym budynku. W ramach jednego lokalu można użytkować maksymalnie 2 butle propan-butan po 11 kg każda.
W celu sprawdzenia szczelności podłączenia nigdy nie wolno używać otwartego ognia. Zaleca się wykonanie roztworu wody z mydłem i taką mieszanką można ocenić jakość wykonanych połączeń. Wystarczy w miejscu podłączenia przyłożyć zamoczony palec i obserwować, czy nie powstają bąble, które dowodzą ulatnianiu się gazu.
W przypadku butli z gazem płynnym (butli gazowej) należy zastosować regulator ciśnienia zgodny z obowiązującymi normami. Butle należy instalować w pozycji pionowej, zabezpieczając przed uderzeniem, czy przewróceniem. Butle powinny znaleźć się w odległości co najmniej 1 m od urządzeń powodujących iskrzenie. Połączenie butli z kuchenką powinno być wykonane na bazie elastycznego węża o długości nie przekraczającej 3 metry, wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na działanie składników gazu płynnego i uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60oC. Temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle nie może przekroczyć 35oC.
Badanie szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku. Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych powinno być wykonane co najmniej raz w roku. Przeróbek w instalacji gazowej może dokonać jedynie osoba posiadająca do tego kwalifikacje. W kuchni z instalacją gazową warto zamontować nawiewniki okienne.

Po szczegóły naszej oferty zapraszamy do działu: